Uncategorized

Xây dựng Landing page và sử sụng hệ thống email marketing GetResponseNội Dung Video Chia Sẻ:
✓ Hệ thống Internet Marketing.
✓ Hệ thống Email – Marketing. (Cách xây dựng hệ thống tự động)
✓ Xây dựng Landing Page trên Getresponse
☛ Người Chia Sẻ: Anh. Nguyễn Vĩnh Cường.
Xem thêm kỹ năng Marketing và Email Marketing tại : http://cnnvietnam.vn
Đăng ký tài khoản free 30 ngày Getresponse tại : http://bit.ly/1lDIf8J

source

Comments Off on Xây dựng Landing page và sử sụng hệ thống email marketing GetResponse